Karahan Danışmanlık

Başarı arttıkça beraberinde zorluklar da artıyor. Kuruluşunuzdan beklentiler ve talepler artar - hem sizin hem de müşterilerinizin beklentileri. Bu durumda kuruluşun, yöneticilerin ve çalışanların performansı çok hızlı bir şekilde sınırlarını zorlayabilir. Gelin bu güçlüklerin üstesinden birlikte gelelim.

Siyaset danışmanlığı

Almanya’da STK’ların toplumsal rolü sadece kendi faaliyet alanlarıyla sınırlı değildir. Sivil toplum aktörleri olarak STK’lar siyasi arenada da giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Kendi alanlarında uzmanlık sahibidirler ve tabanlarına doğrudan erişimleri vardır. STK’lar siyasetçiler için yakınlıkları aranan değerli uzmanlardır.

Ancak kendi üyeleri ve destekçileri de STK’lardan siyasetçiler ve yöneticiler karşısında kendi meselelerini temsil etmelerini beklemektedir. Ancak siyaset alanında hakların temsili genellikle STK’ların mevcut faaliyet alanlarından çok farklıdır. Bu alanın mekanizmaları ve kuralları her zaman hemen fark edilemeyebilir.

STK’lar genellikle siyasi temsil alanını bağımsız olarak geliştirme veya siyasi temasları profesyonel bir şekilde sürdürme konusunda yeterli kapasiteye sahip değildir. Siyasi çalışmalarda uzun yıllara dayanan deneyimimizle, içerik ve konsept açısından size destek olabiliriz:

 • Siyasi tartışmalar konusunda görüş bildirileri ve raporlar
 • Siyasi çalışmalar için yeni konseptlerin hazırlanması ve mevcut konseptlerin geliştirilmesi
 • Müşteriyi ilgilendiren siyasi ve sosyal tartışmalara ilişkin dosyaların hazırlanması
 • Temel sosyal ve siyasi konularda bilimsel raporların hazırlanması

Proje danışmanlığı

Proje odaklı çalışma yöntemleri, tam zamanlı ve fahri görev yapan personel arasındaki etkileşimde giderek daha önemli hale gelmektedir. Özellikle sosyal hizmet alanındaki kuruluşların daha geniş sivil toplum kesimlerine açılması, sosyal hizmet projelerinin uygulanmasında daha fazla profesyonelleşmeyi gerektirmektedir.

Bununla birlikte, birçok yeni STK’nın giderek profesyonelleşmesi, proje yönetimi çözümlerinin kullanımını daha da gerekli kılmaktadır. Projelerinizin tasarlanmasından hayata geçirilmesine kadar size destek oluyoruz. İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış konseptler oluşturuyoruz. Fikirleriniz ve beklentileriniz yaptığımız çalışmaların merkezinde yer alıyor.

Proje uygulaması sırasında teknik uzmanlığımız ve proje deneyimimizle sizi destekliyoruz. Gerekirse, proje koordinasyonunu da üstlenebiliriz.

 • Özellikle sosyal hizmet sektöründe proje konseptlerinin ve planlarının oluşturulması
 • Proje uygulaması sırasında teknik destek
 • Proje çalışmalarınızın değerlendirilmesi ve izlenmesi
 • Kamu fonlarına erişim konusunda yardım
 • Proje koordinasyonu da dahil olmak üzere proje uygulamasına destek
 • Özellikle sosyal hizmet sektöründe yeni kuruluşların kurulmasına destek.

Basın ve halkla ilişkiler danışmanlığı

Başarılı çalışmalar ne yazık ki tek başına kuruluşunuzun kamuoyu tarafından tanınmasını ve takdir edilmesini garanti etmez. STK’lar daha ziyade başarılarını ve kazanımlarını kendileri kamuoyuyla paylaşmalıdır. Basının ve kamuoyunun kendilerine özgü mekanizmaları vardır ve bunlara erişim her zaman kolay değildir.

Uzun yıllara dayanan deneyimimize güvenerek, basın ve halkla ilişkiler çalışmalarınızı optimize etmek ve profesyonelleştirmek için size kapsamlı bir hizmet paketi sunuyoruz. Materyallerin oluşturulmasına ek olarak, çalışanlarınızı özellikle kamusal alanda uzmanlık ve profesyonel ağ geliştirme konusunda destekliyoruz.

Sosyal medya doğal olarak bu alanda önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal medya kanallarının kurulmasında ve sürdürülmesinde size destek oluyoruz ve sosyal medyanın özel zorlukları konusunda size yardımcı olmaya hazırız. Sizi kamusal alanda kendinizi konumlandırmanızda destekliyor ve basın çalışmalarınızı şekillendirmenize yardımcı oluyoruz:

 • Basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının konseptleştirilmesi
 • Basın materyallerinin ve basın bültenlerinin oluşturulması
 • İlgilendiğiniz konularla ilgili basın dosyalarının hazırlanması
 • Basın ve halkla ilişkiler çalışmalarınızın değerlendirilmesi

STK Yönetimi

Sürekli değişmekte olan bir çevrede, STK’ların kendilerine yönelik artan talepler, onları sürekli daha fazla profesyonelleşme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Stratejiler, kuruluş yapıları ve çalışanlar gelişmeye ve yeni gereksinimleri karşılamaya yönelik olarak sürekli yenilenmelidir.

Durum analizinden yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine kadar, kuruluşunuzun potansiyelinden daha iyi yararlanmanız için size geniş bir seçenek yelpazesi sunuyoruz. Bugüne kadar elde edilen başarıların farkına varılmasına ve mevcut olumlu gelişmelerin daha da ileriye taşınmasına büyük önem veriyoruz. Kuruluşunuzu daha da geliştirmenize yardımcı oluyor ve profilinizi geliştirmenizde size destek oluyoruz.

 • Kurumsal ve personel gelişimi
 • Yöneticilerin ve çalışanların özel eğitimi için konseptler
 • Uzman atölye çalışmaları ve sunumlar
 • Yöneticiler ve çalışanlar için rehberlik sağlayan tematik raporların oluşturulması
 • Beyin fırtınası ve konsept geliştirme konusunda yardım ve rehberlik

Göçmen Kökenli Kuruluşlar için Danışmanlık

Kamu yönetimi ve sivil toplumun artan kültürlerarası açılımı, giderek daha fazla sayıda göçmen sivil toplum kuruluşunun yerel, eyalet ve federal düzeyde sivil toplum hayatına aktif olarak katılmasını sağlamaktadır. Hedef gruplara doğrudan erişimleri ve farklı sosyal çevreler arasında köprü işlevi görmeleri sayesinde bu kuruluşlar toplumsal çeşitlilik ve işbirliğinde önemli bir rol oynamaktadır.

Göçmen Kökenli Kuruluşlar pek çok alanda olağanüstü işler başarmaktadırlar. Her ne kadar uzman kadroları giderek artıyor olsa da, bu STK’lar günlük çalışmalarında büyük ölçüde gönüllü yapılara dayanmaktadır. Ayrıca kurum olarak nispeten kısa bir geçmişe sahiptirler.

Bununla birlikte, büyük ölçüde gönüllü olmaları ve yeni kurulan kuruluşlar olarak statüleri, genellikle uzmanlık eksikliğine ve karşılaştıkları görevlerle başa çıkmada aşırı yoğunluğa yol açmaktadır. Genellikle kendi iç ve dış sorumluluk alanlarına ilişkin net bir tanım ve tanımlamadan hala mahrumdurlar.

Bu sorunlar özellikle kamuoyu ile etkileşim halindeyken daha belirgin hale gelmektedir. Buna ek olarak, kamusal tartışmalar hakkında sıklıkla rastlanan temel bilgi eksikliği, kendi meseleleri hakkında kamuoyunda var olan pozisyonların eksikliği ve siyasi eğitim ya da çok perspektiflilik gibi konularda yaşanan belirsizlikler de söz konusudur. Farkındalık eksikliği bu sorunların çözümünü daha da zorlaştırmaktadır.

 • İhtiyaçlarınıza ve hedeflerinize yönelik danışmanlık ve eğitim
 • Her bir kurumun kurumsallaşma ve profesyonelleşme düzeyinin çok farklı olması nedeniyle danışmanlık, somut ihtiyaçlara özel olarak hazırlanır.
 • Rehberlik ihtiyaçlarınızı halkla ilişkiler çalışmalarınızın durumuna, kurumsallığınıza ve profesyonelliğinize göre belirliyor ve çalışmalarınızı net bir şekilde tanımlamanıza ve ifade etmenize yardımcı oluyoruz.
 • Sizinle birlikte geliştirdiğimiz içerik ve konseptler, sizin içerik konusundaki düşüncelerinize göre oluşturulur ve sizinle yakın temas halinde hazırlanır. Temel olarak kendinizi güçlendirici yöntemlerin (empowerment) eğitimine odaklanıyoruz.
 • Anlaşılır ve görünür halkla ilişkiler çalışmalarının yanı sıra dernek ve organizasyon çalışmalarında profesyonelliğinizi daha da geliştirmeniz için sizi destekliyoruz.

Meslek Deneyimi

Mosaik e.V.

Genel Müdürlük; Proje yönetimi “Engelleri aşmak”
https://www.mosaik-ev.org

2020 - bugün; Hamm

Mosaik e.V. derneği, “Engelleri Aşmak” (CtB) projesi ile İslamofobi ve Müslümanlara yönelik düşmanlık alanındaki çalışmalarını genişletiyor. İslamofobi ve Müslüman düşmanlığından etkilenenler için düşük eşikli bir danışmanlık hizmeti ile Hamm ve çevresinde ayrımcılığa maruz kalan kişilere danışmanlık ve destek sağlanacak. Mosaik e.V. ayrıca Hamm’da kültürlerarası bir anaokulu işletmekte ve kademeli olarak kültürlerarası ve kültürel açıdan hassas alanlarda yeni sosyal kurumlar kurmaktadır.

 • Müslüman karşıtı ırkçılık ve İslamofobiden etkilenenler için danışmanlık.
 • Müslüman karşıtı ırkçılık ve İslamofobi üzerine atölye çalışmaları ve seminerler.
 • İlgili kuruluşlar için danışmanlık ve koçluk.

Karahan Danışmanlık

Danışmanlık ve koçluk, serbest meslek
https://karahan.net

2015 - bugün; Köln, ülke çapında

Karahan Danışmanlık size kurumunuz için bütünsel danışmanlık hizmeti sunuyor. Bir yandan iç yapısal gelişiminizi sağlarken, diğer yandan profesyonel içerik ve kavramlarla toplumun genelindeki tartışmalara ve gelişmelere eskisinden daha fazla katkıda bulunabilirsiniz.

 • Proje danışmanlığı
 • Poliçe danışmanlığı
 • Basın ve halkla ilişkiler çalışmaları
 • Kurumsal gelişim danışmanlığı
 • STK yönetimi

Alhambra Gesellschaft e.V.

Kurucu ve danışma kurulu üyesi, fahri
https://alhambra-gesellschaft.de

2017 - bugün; Köln, ülke çapında

Alhambra Topluluğu, kendilerini Avrupa tarihinin ve kendilerini Avrupa toplumunun özgün bir parçası olarak gören Müslümanların oluşturduğu bir dernektir. Amaç, uluslararası anlayış fikrine dayalı olumlu bir benlik algısı yaratmak için özellikle genç Müslümanlara siyasi eğitim, sanat ve kültür alanlarında geniş bir program yelpazesi sunmaktır.

“Dauernörgler” Podcast

Podcaster, fahri
https://dauernoergler.org/

2019 - bugün; ülke çapında

Dauernörgler podcast’i Müslüman bir perspektiften güncel meseleler hakkında konuşmalar içeriyor. Podcast, güncel toplumsal söylemin Alman-Müslüman perspektifinden eleştirel bir şekilde tartışılmasına odaklanıyor. Eren Güvercin, Engin Karahan ve Murat Kayman burada tartışıyor.